Alın Kaynak

Alın Kaynak

Alın kaynak, alın kaynak makinesi ile yapılabilmektedir. Bu yöntem aynı boyutlara sahip boruların birbirine alın alına yapıştırılarak kaynatılması şekilde özetlenebilir. Alın kaynak uygulanırken borunun basınç sınıfı ve et kalınlık değeri son derece önemlidir. Aynı zamanda kaynak yapılırken soğutma ve ısıtma değerlerine de dikkat edilmelidir. Alın kaynak uygulanmadan önce borunun temizlenerek tıraşlanması gerekmektedir.

Ardından boruların soğuma ve yansıma süreleri dikkate alınarak öncelikle ısıtma işlemi uygulanır ve eğik hale getirilir. Daha sonrasında belirlenmiş olan basında göre sıkıştırma uygulanmalıdır. Soğuma süresinin sonuna kadar boruya hiçbir şekilde müdahale edilmemelidir.

Borunun soğumaya bırakılması gerekmektedir. Böylelikle alın kaynak yöntemi ile boruların birbirine birleştirilmesi sağlanabilir. Alın kaynak yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken faklı hususlar bulunmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alın kaynak işleminin uygulanacağı borunun mutla temiz olması ve işlemin uygulanacağı alanında temiz tutulması gerekmektedir. Yüzde herhangi bir ıslaklık ya da kirlilik olmamalıdır. Özellikle kaynağın üzerinde herhangi bir kirliliğin olmaması son derece önemlidir. Buna ek olarak kaynağın doğru uygulanabilmesi için hava şartlarının da uygun olması gerekmektedir.

Boruların sağlıklı bir şekilde birleşebilmesi için hava şartları son derece kritik bir role sahiptir. En önemli unsurlardan bir tanesi ise alın kaynak işleminin uygulanacağı boruların et kalınlıklarının eşit olmasıdır. Eğer boruların et kalınlıkları eşit değilse aralarındaki fark maksimum yüzde on olmalıdır. Boru yüzeyinin mutlaka pürüzsüz olması sağlanmalıdır.

Bu pürüzsüzlük sağlanırken uygulanacak tıraşlama işleminde borunun ince film şeridi halindeki plakasının görünmesine dikkat edilmelidir. Mutlaka soğuma ve ısıtma parametreleri hesaba katılmalıdır. Yapılacak olan kaynak işlemi çok ciddi bir dikkat istemektedir.

Profesyonel Destek

Alın kaynak işleminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Aksi halde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Uygulanacak olan işlem mutlaka bu iş için özel olarak geliştirilmiş makineler ile alanında uzman bir birey tarafından ele alınmalıdır. Bu işlem ek bir parça gerektirmeden boruların birleşmesini sağladığından dikkatli bir şekilde yapılmadığında geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Alın kaynak için mutlaka profesyonel destek alınmalıdır.